'De inleidende Swabhawat' is geschreven als een aanloop op de 'Swabhawat, de korte weg tot wijsheid' om de basisbegrippen daaruit op nog wat eenvoudiger wijze maar wel in uitgebreidere vorm te behandelen. 

In tegenstelling tot de 'Swabhawat', die het totale wijsgerige verschilsdenken tot op de kernen toe omvat, beperkt dit boek zich tot de eerste hoofdstukken daarvan. 

In het boek komen onderwerpen aan de orde zoals de Natuur en haar wetten, het verschilsbewustworden, de rol van de tijd en ook dood en geboorte. 

Dit boek werd door Saswitha ook gebruikt in het Yoga onderwijs ten behoeve van de wijsgerige onderbouw en is uit dien hoofde opgezet in de vorm van lessen. 

Voorwoord

Eén van de belangrijkste dingen, die in het menselijk leven te voorschijn treedt als vrees, geuit in ontelbare vragen over het hiernamaals, is wel de ‘dood’
Weinigen houden zich echter bezig met de vraag: “Wat waren wij voor onze geboorte?”
Vrees voor de toekomst beheerst veelal het menselijk leven. Al deze vragen zijn juist, maar het belangrijkste vergeet men, omdat men niet voldoende beseft dat ons leven van heden de toekomst vormt, namelijk de vraag: “Wat zijn wij nu?”

Als wij diep nadenken over verleden, heden en toekomst, dan bemerken wij dat wij het voortbrengsel zijn van het verleden en met dit voortbrengsel iedere minuut werken aan onze toekomst. Het juiste handelen in het verleden geeft dus juiste uitkomsten in de toekomst. We kunnen ons nu gaan verdiepen in dat wat wij heden zijn en diepgaande beschouwingen geven over de erfelijkheid, over ras, over volk en over familie, en een dergelijke studie is misschien wel belangwekkend en lijkt geleerd, maar heeft weinig belang voor het heden. Ik hoop u echter mee te kunnen krijgen op een geheel andere weg die, vooral in het begin, niet zo belangwekkend lijkt.

Men is licht geneigd over al die dingen, die in de eerste lessen volgen, glimlachend heen te glijden met de gedachte: “Dit weet ik wel.” Het zal in uw geheugen vluchtig een indruk achterlaten, maar door deze flauwe indrukken zal het u later onmogelijk zijn enige lering uit deze gegevens te trekken en u zult weer van voren af aan moeten beginnen. Ik kan niet genoeg waarschuwen tegen het vluchtig beoefenen van de voorgeschreven leergang en oefeningen, want zelfs bij grondige bestudering en nalezing zal het noodzakelijk blijken, steeds weer te herhalen tot dat alles gewoonte is geworden. Onze niet-geleerde verhandeling zal, met voorbijzien van welk ras ook, zich uitsluitend richten op datgene, wat het eigenlijke denken is bij de mens. Wij zullen stap voor stap het diepste ontstaan van het menselijk denken ontwarren en de daaruit voortvloeiende verschijnselen.

....................