De Swabhawika's (Svabhavika's) werden eeuwen voor het begin van de Christelijke jaartelling al de meest logische disputanten ter wereld genoemd. Hun leer was gegrondvest op de Stanza's van Dzyan, verzen die de natuurwetten van het Heelal en de ontwikkeling van het menselijk bewustworden beschrijven. In Nepal hadden zij een groot centrum.
Ongeveer 2000 jaar voor Christus werd dit centrum door invallende Mongolen verwoest en werden allen op wrede wijze ter dood gebracht. De organisatie werd daarbij totaal vernietigd. De relatie met Saswitha wordt beschreven in 'Een ervaring meer bij de Therawada'.

De naam Swabhawat kent men nog, maar niet meer de inhoud van het begrip. In de oude geschriften blijven echter veel aanduidingen en gegevens wijzen op Swabhawat, het zogenaamde 'Geen Aantal' en werden vele wegwijzers in tekens vastgelegd.

De Swabhawat leer is een voortzetting van de leer van de oude Swabhawika's in een vormgeving die geschikt is voor de mensheid en haar ontwikkeling in de huidige tijd.

Deze Swabhawika's zijn niet te verwarren met de huidige oudste school van het Boeddhisme met gelijke benaming in Nepal, zoals door H.P. Blavatsky beschreven. Het Boeddhisme ontstond pas ruim 1300 jaar na de vernietiging van het Swabhawika centrum.